24 มิถุนายน 2559

Force clear cache on page เคลียร์แคชหน้าเว็บเพจ

Using HTML Meta Tags

The most basic approach to the prevention of page caching is one that utilizes HTML meta tags:


Using HTTP Headers

A better approach is to use the HTTP protocol itself, with the help of PHP’s header function, to produce the equivalent of the two HTML meta tags above:

header('Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT');
header('Pragma: no-cache');
?>

We can go one step further than this, using the Cache-Control header that’s supported by HTTP 1.1-capable browsers:

header('Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT');
header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate');
header('Cache-Control: post-check=0, pre-check=0', FALSE);
header('Pragma: no-cache');
?>

Setting a Page Expiry Header

The header that’s easiest to implement is the Expires header–we use it to set a date on which the page will expire, and until that time, web browsers are allowed to use a cached version of the page. Here’s an example of this header at work:

expires.php (excerpt)

function setExpires($expires) {
header(
‘Expires: ‘.gmdate(‘D, d M Y H:i:s’, time()+$expires).’GMT’);
}
setExpires(10);
echo ( ‘This page will self destruct in 10 seconds
’ );
echo ( ‘The GMT is now ‘.gmdate(‘H:i:s’).'
’ );
echo ( ‘View Again
’ );
?>

12 พฤษภาคม 2559

วิธีลบช่องว่างแต่ละคอลัมน์ ในฐานข้อมูล - How to remove all whitespaces from the entire column MYSQL

down voteaccepted
for replace all spaces : ลบช่องว่างทั้งหมดในคอลัมน์
UPDATE `table` SET `col_name` = REPLACE(`col_name`, ' ', '')
for remove all tabs characters : ลบ tab ในคอลัมน์
UPDATE `table` SET `col_name` = REPLACE(`col_name`, '\t', '' )
for remove all new line characters : ลบบรรทัด
UPDATE `table` SET `col_name` = REPLACE(`col_name`, '\n', '')
for remove first and last space(s) of column : ลบช่องว่างข้างหน้าและข้างหลังข้อมูล
UPDATE `table` SET `col_name` = TRIM(`col_name`)

21 มีนาคม 2559

Remote Desktop แบบไม่ต้องถามรหัสผ่าน

Remote Desktop แบบไม่ต้องถามรหัสผ่าน

1. เริ่มกันเลยคลิ๊กขวาที่ my computer เลือก properties > remote แล้วทำการเครื่องหมายถูกที่ allow users to remotely to this computer Full computer name:

2. แล้วทำการเพิ่มผู้ที่จะ log in เข้ามา คลิ๊กที่ select Remote Users ..แล้วคลิ๊กที่ add

 3. ก็ให้ทำการเพื่มชื่อโดยคลิ๊ดเลือก advanced
4. เลือก find เพื่อทำการค้นหาผู้ใช้งาน

5. เมื่อเลือกผู้ใช้งานแล้วกด ok

6. ต่อมาเข้าไปที่ strat > run แล้วพิมพ์ gpedit.msc

7. ทำการเลือก ดังภาพ

8. คลิ๊กขวาเลือก properties แล้ว disable แล้วกด ok

 Credit : http://www.oknation.net/blog/sniperthai/2009/10/27/entry-3

15 กันยายน 2557

การสร้าง ปุ่ม submit ในรูปแบบสวยงาม ด้วย style css

input[type="submit"] {
   border: 1px solid #0596AF;
   color: #fff;
    display:inline-block;
    -webkit-border-radius: 3px;
    -moz-border-radius: 3px;
    border-radius: 3px;
   height: 40px;
   margin-bottom: 30px;
   padding: 0px 25px;
   -moz-appearance: none !important;
    -webkit-appearance: none !important;
    appearance: none !important;
    cursor: pointer;
    background: #06B8D7;
    background: -webkit-linear-gradient(#06B8D7, #05aac6);
    background: -moz-linear-gradient(#06B8D7, #05aac6);
    background: -ms-linear-gradient(#06B8D7, #05aac6);
    background: -o-linear-gradient(#06B8D7, #05aac6);
    background: -webkit-gradient(#06B8D7, #05aac6);
    background: linear-gradient(#06B8D7, #05aac6);
    -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.3);
    -moz-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.3);
    box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.3);   
}

input[type="submit"]:hover {
    background: -webkit-linear-gradient(#06C0E1, #05aac6);
    background: -moz-linear-gradient(#06C0E1, #05aac6);
    background: -ms-linear-gradient(#06C0E1, #05aac6);
    background: -o-linear-gradient(#06C0E1, #05aac6);
    background: -webkit-gradient(#06C0E1, #05aac6);
    background: linear-gradient(#06C0E1, #05aac6);
}

input[type="submit"]:active {
    -webkit-box-shadow: inset 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    -moz-box-shadow: inset 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    box-shadow: inset 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);   
}

23 สิงหาคม 2557

แสดง ip ในรูปแบบ text ตัวอักษร โดยใช้คำสั่ง ipconfig /all ในโหมด command line

วิธี การแสดงข้อมูล IP address ผ่านคำสั่ง ipconfig /all ในโหมด cmd command ให้เป็น ข้อความ สามารถนำไปใช้ได้ โดยไม่ต้องมานั่งจด

1.เข้าหน้าต่าง dos > พิมพ์ คำสั่ง ipconfig /all > details.txt > กด Enter
// คำสั่งนี้หมายถึง แสดงค่า ip ทั้งหมด โดยการสร้างไฟล์ ชื่อ details.txt (ตรงนี้ตั้งว่าอะไรก็ได้) ระบบจะำทำการใส่ข้อมูลลงไปในไฟล์ text ชื่อ details2.ไปที่ RUN > พิมพ์คำสั่ง notepad details.txt > กด Enter
// หมายถึง เปิด ไฟล์ details.txt ใน notepad


3.ผลลัพธ์ ข้อมูล ip ในหน้าจอ dos มาเป็นไฟล์ Text สามารถ copy ไปใช้งานต่อได้แล้ว ไม่ต้องมานั่ง จดให้เสียเวลา รวดเร็วทันใจ สไตล์ IT

/* คำสั่งสามารถเพิ่มเติม option ได้ตามต้องการ เช่น จะให้เซฟไฟล์ไปไว้ที่ไหน ก็ใส่ path เช่น จาก details.txt ก็เป็น C:\document\details.txt ฯลฯ */